پرداخت بیش‌از ۲۲هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی توسط بانک سپه

پرداخت بیش‌از ۲۲هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی توسط بانک سپه

اخبار پولی مالی_ بانک سپه از ابتدای سال جاری تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در اجرای مفاد جزء (۱) بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیش از ۲۲هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در قالب ۲۵هزار و ۲۴۱ فقره پرونده تسهیلاتی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی پرداخت کرده است.

همکاری بانک تجارت در واگذاری سه‌هزار دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد
انعقاد تفاهمنامه سه‌جانبه بانک تجارت، کمیته امداد امام خمینی و تراکتورسازی ایران

همکاری بانک تجارت در واگذاری سه‌هزار دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد

اخبار پولی مالی_ بانک تجارت با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در پروژه واگذاری سه‌هزار دستگاه تراکتور به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشارکت کرد.