مدال‌آوران مسابقات جهانی کشتی بیمه شدند
با دستور مدیرعامل بیمه رازی :

مدال‌آوران مسابقات جهانی کشتی بیمه شدند

اخبار پولی مالی- مدال‌آوران و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای و حوادث شرکت بیمه رازی قرارگرفتند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400