قیمت زغال سنگ داخلی نباید افزایش یابد
چالش‌های ذوب آهن اصفهان در تأمین مواد اولیه؛

قیمت زغال سنگ داخلی نباید افزایش یابد

اخبار پولی مالی-محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه این شرکت اظهار داشت: متاسفانه در تامین مواد اولیه همچنان مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و هنوز اتفاق خاصی که بتوان حداقل روزنه‌ای از امید در حوزه تأمین پایدار مواد اولیه در آن دیده شود، رخ نداده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی