نصب سیستم اطفای حریق خودکار اتاق برق فشار قوی در فولاد خوزستان

نصب سیستم اطفای حریق خودکار اتاق برق فشار قوی در فولاد خوزستان

اخبار پولی مالی- برای نخستین بار در شرکت فولاد خوزستان، سیستم اطفای حریق گازی خودکار اتاق برق فشار قوی در واحد زمزم یک اجرا شد. در این سیستم از ۱۶ کپسول ۷۵ کیلویی حاوی گاز اطفای حریق استفاده شده که در زمان تخلیه، هر گونه حریقی در اتاق را خاموش می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400