صدور ۲مجوز فعالیت برای شرکت‌ ‌های معتمد مالیاتی
در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی صورت گرفت

صدور ۲مجوز فعالیت برای شرکت‌ ‌های معتمد مالیاتی

اخبار پولی مالی_ معاون مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دو مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم و سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» صادر شد.