صدور تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها
وزیر اقتصاد اعلام کرد:

صدور تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت که در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.