ثبت بالاترین قیمت صادراتی فولاد کشور
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع خبر داد:

ثبت بالاترین قیمت صادراتی فولاد کشور

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع می گوید: این شرکت سعی در پشتیبانی از تولید داخلی نسبت به انجام تعهدات تکلیف شده و حضور فعال در بورس کالا به منظور تامین نیازهای داخلی داشته و همواره نسبت به تعهدات تکلیفی خود عمل کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400