شروع به کار قرارگاه محرومیت‌‌زدایی شهیدعلی هاشمی فولاد خوزستان در کوی طاهر اهواز
با هدف رسیدگی به مشکلات ساکنين مناطق کم‌برخوردار انجام‌ شد؛

شروع به کار قرارگاه محرومیت‌‌زدایی شهیدعلی هاشمی فولاد خوزستان در کوی طاهر اهواز

اخبار پولی مالی- با هدف رسیدگی به مشکلات ساکنين مناطق کم‌ برخوردار،‌ اعضای قرارگاه محرومیت‌‌زدایی شهید علی هاشمی فولاد خوزستان در کوی طاهر اهواز مستقر شدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400