آغاز به کار رویداد چالش محور فینوهک با پیام «یک چالش بردار و با سرمایه‌گذار دست بده »
تیم‌های منتخب فینوهک در ۴۵ روز سرمایه دریافت می‌کنند

آغاز به کار رویداد چالش محور فینوهک با پیام «یک چالش بردار و با سرمایه‌گذار دست بده »

اخبار پولی مالی_فینوهک با  آدرس‌دهی فرصت‌های جذاب به روز و چالش‌های موجود کاربران و کسب‌و‌کارهای خدمات مالی در چهار حوزه ولث‌تک(WealthTech)، اینشورتک (InsureTech)، رگ‌تک (ReqTech)، لندتک (Lend Tech) و پرداخت (Paytech) فراخوان جذب تیم و افراد علاقمند داد. در این رویداد با سلسله کارگاه و منتورشیپ شرکت‌کنندگان تیمی و فردی برای انتخاب یا حل چالش‌ها توانمند می‌شوند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز