همگامی فولاد مبارکه و دانشگاه در راستای حرکت دولت در مسیر حکمرانی هوشمند
مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد:

همگامی فولاد مبارکه و دانشگاه در راستای حرکت دولت در مسیر حکمرانی هوشمند

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت در مسیر حکمرانی هوشمند منجر به ایجاد اشتغال برای تحصیل‌کردگان می‌شود، گفت: تکمیل زنجیره ارتباطی علم و صنعت موجب رفع نیازها و خلأهای اقتصادی و بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود.
راه‌اندازی سیستم فرآیندی جدید پیمانکاران در فولاد مبارکه
مدیر منابع انسانی پیمانکاران فولاد مبارکه خبر داد:

راه‌اندازی سیستم فرآیندی جدید پیمانکاران در فولاد مبارکه

اخبار پولی مالی- مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فولاد مبارکه گفت: راه‌اندازی سیستم جدید فرآیندی پیمانکاران (HR) که با هدف انسجام و یک‌پارچگی اطلاعات منابع انسانی پیمانکاران جهت برنامه‌ریزی بهتر در این حوزه صورت گرفته، یکی از پروژه‌های مهم در منابع انسانی پیمانکاران شرکت فولاد مبارکه است.
طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامه‌محور و در راستای استراتژی‌های فولاد مبارکه است
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه:

طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامه‌محور و در راستای استراتژی‌های فولاد مبارکه است

اخبار پولی مالی- رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه گفت: طرح تحول دیجیتال یک اقدام برنامه محور و در راستای استراژی های سازمان بوده که از سال گذشته شروع شده و هدف آن استفاده از تکنولوژی های نوین و برافکن انقلاب صنعتی چهارم است.
فولاد مبارکه هوشمند، هدف اصلی اجرای طرح تحول دیجیتال
معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه؛

فولاد مبارکه هوشمند، هدف اصلی اجرای طرح تحول دیجیتال

اخبار پولی مالی- معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه درخصوص دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه به منظور حرکت مداوم در مسیر رشد و بلوغ، همواره خود را در معرض نظام های ارزیابی و ممیزی‌های ملی و بین المللی قرار داده و هیچ گاه موضوع دریافت جایزه اولویت اول این شرکت نیست؛ بلکه هدف اصلی حرکت در چارچوب یک الگوی مدیریتی نظام‌مند و یکپارچه و ایجاد فولاد مبارکه هوشمند است.
دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است
مدیرعامل ایریسا در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال:

دیجیتالی کردن فولاد مبارکه گام بسیار ارزشمندی در کشور است

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا در پنجمین دوره ملی ارزیابی تحول دیجیتال گفت: صنعت فولاد صنعت سخت و سنگینی است و دیجیتالی کردن این صنعت اقدامی مهم و ارزشمند در کشور محسوب می شود.
درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال
دریافت نشان برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا؛

درخشش فولاد مبارکه در بزرگترین رویداد ملی حوزه تحول دیجیتال

اخبار پولی مالی- در کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه موفق به دریافت تندیس برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد.
فولاد مبارکه تا ریشه‌کنی کامل کرونا در کنار مردم خواهد بود
مدیرعامل فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه تا ریشه‌کنی کامل کرونا در کنار مردم خواهد بود

اخبار پولی مالی- مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از افزایش ابتلا به این ویروس دریغ نورزیده و تا ریشه‌کنی کامل کرونا نیز در کنار مردم خواهد بود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400