شرکت آهن و فولاد ارفع در کنار مردم اردکان خواهد بود
در حوزه سلامت :

شرکت آهن و فولاد ارفع در کنار مردم اردکان خواهد بود

اخبار پولی مالی-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان به همراه جمعی از مسئولین این اداره، با حضور در شرکت آهن و فولاد ارفع از حمایت ها و پشتیبانی های این شرکت در حوزه مقابله با همه گیری ویروس کرونا تقدیر و تشکر نمودند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400