بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه برگزار می‌شود
با موضوع «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال» :

بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه برگزار می‌شود

اخبار پولی مالی- بیست‌و‌هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه از ۱۳ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰ با موضوع «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال»برگزار می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400