رشد ١۴۶ درصدی فروش در فولاد خراسان

رشد ١۴۶ درصدی فروش در فولاد خراسان

اخبار پولی مالی-شرکت فولاد خراسان در ۶ ماهه منتهی به شهریور از فروش محصولات خود ۵٢٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٩٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴۶ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۴۷ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه
در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ محقق شد؛

رشد ۱۴۷ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه

اخبار پولی مالی- گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش شرکت در مدت ۵ ماهه اول امسال با رشد ۱۴۷ درصدی همراه شده است.