فروش “فخوز” ۸۹ درصد رشد کرد
در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰؛

فروش “فخوز” ۸۹ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد خوزستان برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش شرکت در ۵ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸۹ درصدی فروش همراه شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400