صدور ۲۸۴ هزار مجوز کسب و کار کاملا غیر حضوری
وزیر اقتصاد خبر داد؛

صدور ۲۸۴ هزار مجوز کسب و کار کاملا غیر حضوری

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای مهار تورم و افزایش تولید، یکی از اقدامات را استفاده از ظرفیت های بازارهای سرمایه‌ای کشور برای تأمین مالی تولید برشمرد و گفت شرکت‌های غیردولتی و بورسی در سال گذشته، 294 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز