ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه IMF خواستار شد؛

ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام

اخبار پولی مالی- رییس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی خواستار برخورداری از کمک های فنی این نهاد با سه موضوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید بر جنبه های استقلال سیاست های پولی و سیاست ارتباط جمعی شد.
لزوم نظارت بانک مرکزی بر مصرف تسهیلات بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛

لزوم نظارت بانک مرکزی بر مصرف تسهیلات بانکی

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است. چرا که اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد برود موجب تورم خواهد شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400