تسهیل و تسریع واکسیناسیون کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران
مدیر HSE شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

تسهیل و تسریع واکسیناسیون کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران

اخبار پولی مالی- مدیر HSE شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته ازسوی شرکت مس، واکسیناسیون کارکنان با تسهیلات ویژه‌ای که با پیگیری مداوم مسئولان شرکت اندیشیده شده است طی روزهای آینده سرعت می‌گیرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400