بیمه ایران با توانگری رتبه یک، بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک را دارد

بیمه ایران با توانگری رتبه یک، بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک را دارد

اخبار پولی مالی_ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس آخرین وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه اعلام کرد: شرکت سهامی بیمه ایران در بین شرکت‌های بیمه کشور، با توانگری رتبه یک ، بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی را دارد.