افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید آب در کیش
با حمایت بانک شهر صورت گرفت؛

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید آب در کیش

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل بانک شهر گفت که در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی خود، عزمی راسخ برای تحقق و به سرانجام رسیدن طرح های عمرانی و خدماتی در سراسر ایران اسلامی داریم.