ظرفیت تامین مالی طرح طراوت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد
تا پایان سال :

ظرفیت تامین مالی طرح طراوت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

اخبار پولی مالی- تامین مالی بخش‌های مختلف صنعت با استفاده از ظرفیت طرح طراوت و اعتبارات اسنادی ریالی بانک صادرات ایران تا پایان سال جاری در صورت وجود پروژه‌های جدید به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی