طرح “صرافان” بانک رفاه بازنگری و تمدید شد
با هدف حمایت از شرکت‌های صرافی فعال

طرح “صرافان” بانک رفاه بازنگری و تمدید شد

اخبار پولی مالی_ در راستای گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای و با هدف حمایت از شرکت‌های صرافی فعال، طرح "صرافان" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد.