مشارکت ۲۷۵میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در طرح تولید متانول در چابهار

مشارکت ۲۷۵میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در طرح تولید متانول در چابهار

اخبار پولی مالی_ عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی و مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف این صندوق از پروژه عظیم تولید متانول در منطقه آزاد چابهار که با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی درحال اجرا است، بازدید کردند.