جذب ۱۰۰درصدی اعتبار تبصره ۱۸ توسط بانک کشاورزی برای تامین مالی طرح‌های اشتغالزا

جذب ۱۰۰درصدی اعتبار تبصره ۱۸ توسط بانک کشاورزی برای تامین مالی طرح‌های اشتغالزا

اخبار پولی مالی_ بانک کشاورزی با جذب 100 درصد اعتبار تخصیصی « بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال1400» به تعهدات خود در زمینه تامین مالی طرح های اشتغالزا در بخش کشاورزی و صنایع وابسته موضوع این قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی عمل کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز