بخش ارتقای افقی طرح طبقه‌بندی مشاغل زودتر اجرایی می شود
رييس كميته عالی منابع انسانی فولاد خوزستان:

بخش ارتقای افقی طرح طبقه‌بندی مشاغل زودتر اجرایی می شود

اخبار پولی مالی-صبح امروز دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی با اعلام این خبر افزود: با موافقت مدیرعامل محترم، بخشی از طرح طبقه بندی مشاغل، که موسوم به ارتقای افقی است، زودتر از کلیت طرح مذکور، مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی