عرضه ۶ هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای شرکت داروسازی دکتر عبیدی

عرضه ۶ هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای شرکت داروسازی دکتر عبیدی

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ ١٤٠٢/٢/٩ در نماد "صعبید۶۰۲" عرضه عمومی خواهد شد.