مسئله قیمت سیمان تنها برق نیست

مسئله قیمت سیمان تنها برق نیست

اخبار پولی مالی - قیمت سیمان تنها به موضوع قطعی برق مرتبط نیست بلکه متغییرهای دیگری چون شیوه نرخ گذاری و نحوه عرضه نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در این باره هستند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی