شورای مدیران صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

شورای مدیران صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد

اخبار پولی مالی-جلسه شورای مدیران صندوق قرض الحسنه شاهد در بیست و دومین روز از آخرین ماه فصل بهار ۱۴۰۱ با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در سالن جلسات شهدای سلامت برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز