صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

اخبار پولی مالی_ بانک آینده با هدف تکمیل سبد محصولات مالی خود و بهره‌مندی مشتریان از مزایای سرمایه‌گذاری کم‌ریسکِ میان‌مدت و بلندمدت در بازار سرمایه، اقدام به عرضه واحدهای «صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان» کرده است.