حق بیمه موتورهای برقی همسان با موتورهای گازی تعیین شود
پیشنهاد صندوق تامین با هدف ترویج و فرهنگ سازی;

حق بیمه موتورهای برقی همسان با موتورهای گازی تعیین شود

اخبار پولی مالی_ صندوق تامین خسارت های بدنی در نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد حق بیمه موتورهای برقی همسان و مشابه با موتورسیکلت های گازی تعیین و ابلاغ گردد.