صندوق‌های سهامی کارگزاری مفید، در میان ۱۰ صندوق برتر بازار سرمایه
ر‌اساس آمار مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران اعلام شد:

صندوق‌های سهامی کارگزاری مفید، در میان ۱۰ صندوق برتر بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- تمامی صندوق‌های سهامی کارگزاری مفید، از نظر بازدهی یکساله در میان 10 صندوق برتر بازار‌سرمایه ایران قرار دارند که صندوق پیشتاز مفید در رتبه اول است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400