بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای را کسب نمود
در بین 100‌ شرکت برتر ایران؛

بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای را کسب نمود

اخبار پولی مالی_ بر اساس آخرین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران (IMI-100) که از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد،  بیمه ایران  عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمه ای و رتبه بیست ویکم صد شرکت برتر ایران از میان 500  شرکت ایرانی را کسب نمود.