شرکت‌های بیمه‌ای از شیوه‌های نوین برای خدمات‌رسانی استفاده کنند
استاندار گیلان:

شرکت‌های بیمه‌ای از شیوه‌های نوین برای خدمات‌رسانی استفاده کنند

اخبار پولی مالی_ استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت سهولت دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای گفت: استفاده از شیوه‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های روز نیاز اصلی شرکت‌های بیمه‌ای برای توسعه سطح خدمات خود در جامعه است و باید بدین منظور اهتمام جدی داشته باشند.