یک عمر در امان با بیمه یونیت لینک سامان
مدیر حوزه معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان عنوان کرد:

یک عمر در امان با بیمه یونیت لینک سامان

اخبار پولی مالی- بیمه نامه «یونیت لینک»، مجموعه ای از این راهکارها را در اختیار بیمه گذاران قرار می دهد، به طوری که علاوه بر ارایه کلیه پوشش های بیمه های عمر و تشکیل سرمایه، این امکان را به بیمه گذار می دهد که بدون ریسک در بازارهای مالی سرمایه گذاری کند.
اقدام تحسین آمیز شرکت فولاد مبارکه در تامین اکسیژن رایگان
فوق تخصص آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری عنوان کرد:

اقدام تحسین آمیز شرکت فولاد مبارکه در تامین اکسیژن رایگان

اخبار پولی مالی- روزهای نخست شیوع کرونا، سخت ترین دوران حرفه ای ام بود و از خیران سلامت و شرکت فولاد مبارکه که در تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر اهتمام ورزیدند تشکر می کنم.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی