توسعه زیرساخت‌های شهری و هوشمندسازی شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می‌گیرد

توسعه زیرساخت‌های شهری و هوشمندسازی شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می‌گیرد

اخبار پولی مالی_ معاون فن آوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های روز برای روان‌سازی امور شهری و رفع مشکلات شهرنشینی، گفت: درهمین راستا بانک شهر در تعامل سازنده با شهرداری های کلانشهرها زیرساخت های ضروری برای توسعه هوشمندسازی شهری را در دستور کار دارد.