دیدار پیرحسینلو مدیر عامل محترم شرکت آلومینای ایران با اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم
همزمان با ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها صورت گرفت :

دیدار پیرحسینلو مدیر عامل محترم شرکت آلومینای ایران با اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم

اخبار پولی مالی-همزمان با ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها مهندس پیرحسینلو مدیر عامل شرکت آلومینای ایران با اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم دیدار و گفتگو نمودند.