آبهای ایران برای شناورهای خارجی امن تر شد
با دریافت مجوز صدور پوشش P&I توسط بیمه رازی :

آبهای ایران برای شناورهای خارجی امن تر شد

اخبار پولی مالی- بیمه رازی، به عنوان نخستین بیمه گر ایرانی مجوز صدور پوشش P&I برای شناورهای خارجی متردد در آبهای داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرد.