لیست شعب فعال بانک تجارت در استان تهران در ۲۵ دی‌ماه

لیست شعب فعال بانک تجارت در استان تهران در ۲۵ دی‌ماه

اخبار پولی مالی_ براساس اعلام استانداری تهران، با توجه به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز، یکشنبه ۲۵ دی ماه، یک سوم شعب بانک تجارت در سطح استان تهران به‌صورت کشیک از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ فعال بوده و نسبت به خدمات حضوری اقدام می‌کنند.