پذیره‌نویسی اوراق مرابحه ۳ هزارمیلیارد ریالی شرکت صنایع آلوم رول نوین

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه ۳ هزارمیلیارد ریالی شرکت صنایع آلوم رول نوین

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص) به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ به مدت سه روز کاری در نماد آلوم رول۰۶ عرضه عمومی خواهد شد.