بازنگری دستورالعمل پذیرش، تغییر سیاست است نه قانون
مدیرعامل فرابورس تاکید کرد:

بازنگری دستورالعمل پذیرش، تغییر سیاست است نه قانون

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل فرابورس در خصوص رتبه‌بندی مشاوران پذیرش در سال ۱۴۰۰ گفت: در جریان این رتبه‌بندی و بر اساس متغیرهای مشخص‌شده، شرکت‌های برتر دسته‌بندی و در سایت فرابورس منتشرشده است.