ابراز امیدواری درخصوص برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری در دولت جدید
معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه مطرح کرد؛

ابراز امیدواری درخصوص برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری در دولت جدید

اخبار پولی مالی- معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های شرکت فولاد مبارکه ضمن ابراز امیدواری از برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری در دولت جدید گفت: وجود ثبات اقتصادی در عواملی همچون ثبات بازار ارز، کنترل نرخ تورم، عدم‌تغییر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های دولت در خصوص عوارض صادراتی، مجوزهای انجام طرح‌های توسعه در رشد سرمایه‌گذاری بسیار تأثیرگذار است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400