رایان ارتباط بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داد
رایان ارتباط، بازیگر اصلی صنعت پرداخت در حوزه شارژ

رایان ارتباط بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داد

اخبار پولی مالی_در حال حاضر شرکت رایان ارتباط ضمن همکاری با 5 بانک و شرکت ‌ PSPتوانسته است در سال مالی جاری به اهداف بودجه خود و فروش 4000 میلیارد تومانی دست پیدا کند و بیشترین سهم بازار را کسب نماید.
داتین رتبه دوم پردازش تراکنش را کسب کرد
مهاجرت همزمان دو بانک سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به بانک سپه

داتین رتبه دوم پردازش تراکنش را کسب کرد

داتین با انجام مهاجرت داده‌های دو بانک سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به سامانه‌های بانک سپه، رتبه دوم پردازش تراکنش را بر اساس آمار تراکنش‌های شتابی در بین ارائه‌دهندگان کربنکینگ در کشور، به نام خود ثبت کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی