برای کنترل تورم باید جلو کسری بودجه گرفته شود
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

برای کنترل تورم باید جلو کسری بودجه گرفته شود

اخبار پولی مالی- اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلو کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی