نخستین جلسه هم اندیشی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای
با حضور مدیر عامل بیمه ایران برگزار شد؛

نخستین جلسه هم اندیشی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای

اخبار پولی مالی- مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر لزوم اجرای برنامه زیست بوم نوآوری در بیمه ایران خواستار تغییر اندیشه‌های سازمانی به منظور اصلاح رفتارهای سازمانی و کاهش هزینه ها شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی