صیانت از حقوق ویترین ارزشمند صنعت بیمه بر عهده نهاد ناظر است
رئیس کل بیمه مرکزی :

صیانت از حقوق ویترین ارزشمند صنعت بیمه بر عهده نهاد ناظر است

اخبار پولی مالی- نکات حساس و گلایه های بجای شبکه فروش بیمه برای نهاد ناظر، بسیار با ارزش است هر چند اعتقاد داریم با تحول جدی در حوزه الکترونیک و فعالیت در بستر دیجیتال، بخش مهمی از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی