تجلیل از بانک رفاه در سومین جشنواره ملی حاتم
در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت :

تجلیل از بانک رفاه در سومین جشنواره ملی حاتم

اخبار پولی مالی-بانک رفاه کارگران به‌واسطه اقدامات اثربخش و کارآمد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های عام‌المنفعه و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده از طریق حمایت از تولید ملی، به عنوان یکی از برگزیدگان سومین جشنواره ملى حاتم (حمایت از تولید ملی) معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی