مالیات، ابزار تنظیم‌گر اقتصاد به‌نفع تولید و تجارت مولد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت عنوان کرد:

مالیات، ابزار تنظیم‌گر اقتصاد به‌نفع تولید و تجارت مولد

اخبار پولی مالی_ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تحول بزرگ کشور در حوزه مالیات دانست و گفت که مالیات یک ابزار تنظیم گر اقتصاد است که باید به نفع تولید و تجارت مولد مورد استفاده قرار گیرد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز