تولید بیش از ۸۰۰ تن ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری
در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید:

تولید بیش از ۸۰۰ تن ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری

اخبار پولی مالی-با تلاش و همت پرسنل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری رکوردی جدید به میزان ۸۰۱ تن ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری ثبت، که این امر جلوه ای از اراده های پولادین خط مقدم صنعت استان را شکوفا کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400