حمایت قاطع گل‌گهر از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات
معاون فنی و مهندسی شرکت گل‌گهر عنوان کرد:

حمایت قاطع گل‌گهر از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات

اخبار پولی مالی-پس از اینکه کشور ما توسط آمریکا تحت تحریم‌های یک جانبه قرار گرفت و تامین تجهیزات و قطعات صنعتی برای تولیدکنندگان از خارج با دشواری‌هایی نظیر تامین ارز و تحریم مواجه شد، بسیاری از شرکت‌ها بومی‌سازی را سرعت بخشیدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی