راه اندازی سیستم آتش شماره ۳ / بهره‌برداری از ظرفیت کامل واحد پخت آند سازی
برای اولین بار در بزرگترین كارخانه آلومینیوم کشور رقم خورد:

راه اندازی سیستم آتش شماره ۳ / بهره‌برداری از ظرفیت کامل واحد پخت آند سازی

اخبار پولی مالی-همزمان با میلاد پرخیروبرکت پیامبر عظیم الشان اسلام، رسول رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و پس از تلاش های فراوان و رفع موانع موجود ، سیستم آتش فایر سوم کارگاه پخت واحد آند، صنایع آلومینیوم جنوب به همت متخصصان جوان و نخبه این واحد صنعتی به بهره برداری رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی