۹۰ درصد فروش بیمه رازی محقق شد
در هفت ماهه سالجاری:

۹۰ درصد فروش بیمه رازی محقق شد

اخبار پولی مالی- در هفت ماهه سال جاری، ۹۰ درصد از هدف تعیین شده در فروش بیمه‌نامه سالجاری محقق شده که این مهم تنها به دلیل احساس تعلق سازمانی نمایندگان و پایبندی به بند نخست چرخش استراتژیک مبنی بر نماینده محوری است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا